Tilbake på veien etter bare 60 minutter

Jæger har utviklet i samarbeid med Toyota et unikt service konsept til glede for deg som kunde!

Toyota Express Service
Jæger Automobil har i de senere årene lagt ned en betydelig innsats for utvikling av et fremtidsrettet ettermarked, effektiv verksted drift, og ikke minst 2 topp Toyota sertifiserte (TSM) anlegg. Tidligere har Jæger Automobil fått sitt anlegg i Åsane TSM gull sertifisert og nå har også Minde fått sin Gull plakett. Parallelt ved å innfri TSM sertifisering, har Jæger Automobil på eget initiativ valgt å kjøre et Lean og Toyota Produksjons prosjekt som på noen områder fører dem forbi Toyota verksted-standardene og TSM høyeste nivå.

Jæger Automobil utfører et omfattende arbeid i kontinuerlig forbedring. Stadig nye elementer og detaljer for bedre produksjonsflyt og eliminering av avvik blir utført, og visuelt fremstilt. Dette har resultert i det unike konseptet Jæger sin Toyota Express Service.

På Minde har vi nå en egen verksteds avdeling for Jægers Toyota Express Service. Den har eget kundemottak, fire Express Service løp og en egen periodisk kjøretøy kontroll plass. Kunderådgiverne i Express Service mottaket sitter kun i ”front” med personlig kundekontakt gjennom hele dagen. Timeavtaler og annen kundeoppfølging foregår et annet sted på hovedanlegget. De er aktive med prøvekjøring, gjennomgang med kunder av vedlikeholdsprogram og forklaring av faktura.

Hele tiden arbeider de med en arbeidsfordeling som gjør at mekanikerne kan bruke mest mulig tid i produksjonen, men samtidig skal de også ha god tid til å snakke med kundene.

Prøv Jæger sin Toyota Express Service neste gang du skal på service!
ring Minde: 55 33 55 40, Åsane: 55 33 56 40